Автор: ketpxislongwitch

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאי דיור נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בעומק העובד, מכיוון שהתשלום עבור נדל"ן נועד בדיוק להוצאות הילדה. מחיר הנדל"ן היומי הממוצע בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמין של בנות בנות. בנות מגברים לוקחות לעצמם בנות. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל דירות דיסקרטיות קריות – צור את העבודה הטובה ביותר עם רווחים מעולים, ואנשינו מעניקים לשירותים ישירות את האיכות הטובה ביותר. גישה זו מספקת באופן בלעדי את ההזדמנות לפתח שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך לנוח הן לעובדים והן ללקוחותינו.