Автор: suzentlitom

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות רק בעלויות הדגם. המחיר המשוער של הנכס היומיומי של נדל"ן בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. עובדים משאירים מתנות מגברים לעצמם. משימת העדיפות של סוכנות ישראל דירה דיסקרטית בחיפה – לספק לעובדים תעסוקה טובה עם רווחים רציניים, ולקוחותינו מציעים שירותים ישירות את הנכס הטוב ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח לבצע שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.