Автор: watefiro

מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. העובד משאיר תמחות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל דירה דיסקרטית בקריות – לספק לבנות עבודה הגונה עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחות עשירים להציע שירותים באופן בלעדי ישירות את הנכסים הטובים ביותר. גישה זו מאפשרת באופן בלעדי לפתח שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת תנאים נוחים לעובדים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע באופן בלעדי על רצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן רק על הוצאות מודל. מחיר ההשכרה היומי הממוצע של הדירות בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.